Oppsummert forskning

Illustrasjonsbilde

Verktøy for å måle spastisitet hos barn og unge med Cerebral Parese

Aloraini og kollegaer publiserer en systematisk oversiktsartikkel i siste utgave av Pediatric Physical Therapy -vi tar deg gjennom høydepunktene.

Publisert

I siste utgave av Pediatric Physical Therapy publiserer Aloraini og kollegaer en systematisk oversiktsartikkel. Hensikten er å se på psykometriske verdier på måleverktøy brukt hos barn og unge med Cerebral Parese.

Psykometriske verdier sier noe om kvaliteten på en test eller et verktøy, altså om det måler det den skal måle (validitet) og at data fra testen er konsistente (reliabilitet), for eksempel at resultatet er det samme om to ulike klinikere undersøker.

Artikkel kort oppsummert

Metoden er litteratursøk.

Resultat: 44 studier ble inkludert. 22 ulike verktøy ble identifisert, mengde forskning på psykometriske verdier var varierende.

Konklusjon: Forskningen er begrenset, det er derfor ikke mulig å anbefale et verktøy som både har gode nok egenskaper og er enkel å bruke i klinikken.

Les hele artikkelen her:

Aloraini, Saleh; Alassaf, Amnah; Alrezgan, Mada; Aldaihan, Mishal: Spasticity Measurement Tools and Their Psycometric Properties Among Children With Cerebral Palsy: A Systematic Review. Pediatric Physical Therapy, October 2022.

Powered by Labrador CMS