Stipendutlysning

Søk stipend til fagutvikling - frist 1. april

50.000 kr skal fordeles ut til medlemmer i faggruppen til kurs, prosjekter og hospitering i 2023.

Publisert Sist oppdatert

På årsmøtet for faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi 2023 ble det vedtatt at den totale potten for stipend skal økes fra kr 30.000 til 50.000, fordelt på to tildelinger i året. Søknadsfrist er 1. april og 1. november hvert år.

Medlemmer av faggruppen kan søke på inntil kr 5000 pr år, og man må ha vært medlem i ett år. Kontigenten for medlemskap pr år er kr 600, og hvis man får utbetalt en kursavgift på den fulle summen har man i teorien spart inn over 8 års medlemskap.

Les mer og se påmeldingsskjema under fanen "Stipend" på faggruppens side her.

- Du kan søke om å få dekke kursavgift på aktuelle kurs.
- Det blir ikke gitt støtte til reise og overnatting.
- Det gis ikke støtte til videreutdanninger med studiepoeng da det kan søkes stipend fra Fysiofondet til dette.
- Stipendet er delt i to grupper. Den første gruppen går til kurs/konferanser/seminar, mens søknader som går til hospitering faller inn under gruppe nummer to.
- Styret forbeholder seg retten til å prioritere utdeling av midler i forhold til innkomne søknader og faglig relevans. NFFs kursrekke er høyt prioritert.
- Forutsetning for utbetaling av individuelt stipend er at prosjekt/kurs/utdanning er gjennomført. Stipendmottaker skal levere regnskap med originale kvitteringer innen tidsfrist angitt av kasserer.
- Mottaker av støtte plikter å avgi en kort rapport om den virksomhet som midlene ble anvendt til: kursets/formålets innhold, utbytte m.m. Rapporten sendes sammen med regnskapet. Denne rapporten publiseres på Tidsskrift for barne- og ungdomsfysioterapi.

Powered by Labrador CMS