Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Erfaringer fra prosjekt

Økt tverrfaglighet i den videregående skolen

I tidligere Skedsmo kommune ble det fra høsten 2016 til våren 2019 gjennomført et prosjekt med fokus på økt tverrfaglighet. Gjennom økt tilstedeværelse ble samarbeidet mellom skole og skolehelsetjenesten bedre.

Publisert Sist oppdatert

Det ble i tidligere Skedsmo kommune gjennomført et prosjekt med fokus på økt tverrfaglighet i den videregående skolen, fra høsten 2016 til våren 2019. Prosjektet ble avsluttet på bakgrunn av kommunesammenslåingen til Lillestrøm kommune.

Prosjektmidler fra Helsedirektoratet dekket lønn til fysioterapeut/prosjektleder i 60 % stilling, og psykolog i 30 % stilling. I tillegg var helsesykepleier en del av prosjektgruppen, men her ble det benyttet ressurser fra ordinære stillinger. De 3 videregående skolene i kommunen fikk tilbud om å delta i prosjektet, hvorav to skoler svarte positivt på henvendelsen. Av lokalitetsmessige hensyn ble en av skolene valgt. Fysioterapeut og psykolog var det første året fysisk plassert på den valgte skolen. Elever fra de to andre skolene ble henvist via helsesykepleier til både fysioterapeut og psykolog.

Den fysiske plasseringen på skolen endret seg i løpet av prosjektet. Først var fysioterapeut plassert innenfor et lagerrom i første etasje. Det ble hengt opp lapp på døren med tidspunkter for tilstedeværelse og mobilnummer, slik at elevene kunne sende SMS for å gjøre timeavtale. Neste skoleår ble fysioterapeut tildelt rom i 2. etasje, tilknyttet kontorene til rådgivere, spesialpedagogisk rådgiver, helsesykepleier og administrasjonen. Endring av fysisk plassering førte til økt samarbeid med spesielt rådgivere, lærere og helsesykepleier. Markedsføring om tilbudet ble dette året gjort mer tilgjengelig for alle skolens elever ved å sende ut informasjon på skolens skjermer.

Hva møtte jeg som fysioterapeut

  • I begynnelsen var tilbudet gjort tilgjengelig gjennom drop-in timer. Det var som regel jenter, gjerne 2 og 3 sammen som oppsøkte tilbudet. De uttrykte alle smerter i skuldre og nakke, og opplevelse av stress. På bakgrunn av dette ble det igangsatt tilbud om avspenningsgruppe i midttimen. Her kunne de spise matpakken sin sammen, mens det pågikk en prat om litt løst og fast. Avslutningsvis ble det gjennomført 20-30 min guidet avspenning. Opplevelsen av å kunne snakke sammen om både kropp og følelser, og i tillegg bli introdusert for ulike avspenningsteknikker opplevde disse jentene som trygt, og en pause fra «skolejaget».

  • Gutter som oppsøkte drop-in i starten var nesten utelukkende gutter som trente mye. Dette kunne være pga. en strekk, eller et overtråkk. Etter hvert kom det gutter med ryggvondt, gutter som gikk siste året på videregående, og som var russ. De opplevde mye stress, med å fullføre/bestå eksamen, til det å være med på all russefeiringen. I utgangspunktet hadde de egentlig et ønske om å hvile og slappe av. Vi snakket mye om hvordan det var mulig å kunne få til begge deler, og det å sette grenser uten å virke kjip og sær. Jobbet også mye med massasje og det å hjelpe de å finne sine pusterom, og det å prøve å slippe pusten ut med tanken på avspenning.

  • I de tilfellene hvor jeg avdekket at det lå mer bak, i forhold til en fastlåst følelsesmessig situasjon/hendelse konfererte jeg alltid med psykolog. Vi ble sammen enige om hvem som skulle fortsette oppfølgingen, dette basert på et kartleggingsskriv psykologen hadde gitt både helsesykepleier og fysioterapeut.

  • I det andre og tredje året i prosjektet, og spesielt etter flyttingen til 2. etasje, endret det seg mye i forhold til hvilke elever som kom til meg. Samarbeidet med rådgivere, spesialpedagogisk rådgiver og helsesykepleier ble sterkere. De henviste ofte elever med sammensatte utfordringer, som skolevegring, dårlig eller ingen deltakelse i gymtimene, og kjente utfordringer i forhold til angst og depresjon. Med disse elevene jobbet vi alltid i team, hvor jeg jobbet ut ifra kroppen, med massasjetilnærming på benk, avspenning og innføring av mindfulness som elevene kunne om ønskelig prøve ut hjemme. Jeg tok med meg elever ut, enten på gåtur, eller fulgte de til steder de var usikre på om de klarte å mestre å gå til (blant annet en elev som skulle starte opp på BUP). Jeg tok de med meg på et mindre treningsrom med tanke på å få de til å kjenne på en kropp som fungerte, og opplevelse av mestring. Samtaler med gymlærere i forhold til det å kunne tilpasse gymtimene, eller at jeg tilbød meg å være med i gymtimen for trygghet.

  • Jeg opplevde at elevene som hadde sammensatte vansker satte stor pris på å kunne ha jevnlig kontakt gjennom skoleåret, og at både samtalene og oppfølgingen ga de styrke til å være mer deltakende på skolen.

Skedsmo kommune er nå en del av Lillestrøm kommune, og det jobbes med hvilke tiltak som skal videreføres etter sammenslåingen. Dette arbeidet ferdigstilles høsten 2021.

Lim inn tekst her.

Powered by Labrador CMS