Faglig innlegg

Illustrasjonsfoto

Barnefysioterapeutens rolle i ivaretakelse av mødrene på helsestasjonen

Fysioterapeutene som jobber på helsestasjonen er ofte første kontaktpunktet mellom mødrene og den offentlige fysioterapitjenesten. Hvilken rolle skal barnefysioterapeuter ha overfor mødrene og kvinnehelse?

Publisert Sist oppdatert

I veileder for helsestasjon er det anbefalt at fysioterapeut deltar på gruppekonsultasjoner sammen med helsesykepleier, men det står ikke spesifisert hvilke temaer som bør tas opp.

Erfaringer blant fysioterapeuter

Det ser ut til at flere helsestasjoner benytter muligheten til å ta opp tema relatert til kvinnehelse på 4-måneders gruppe. I et innlegg på facebookgruppa “Forum for barne- og ungdomsfysioterapeuter” ble det spurt om hvilke tilbud ulike kommuner har for mødrene på helsestasjonen.

● Hareid og Ulstein kommune samarbeider om gratis bassengtrening for gravide, hvor fysioterapeut i prosjektstilling er instruktør.

● I Hamarøy kommune tas mors helse opp på 4-måneders kontroll, inkludert bekkenbunn, smerter, lekkasjer, og tips og triks til sår og stramme muskler i forbindelse med amming og byssing. De har også hatt bekkenbunns-workshop etter inspirasjon fra Bodø, tilbudt hjemmebesøk av fysioterapeut ved barseldepresjon hos mor, med fokus på tilknytning til barnet og tips til håndtering.

● Seljord kommune har akkurat startet en 4-måneders gruppe der fokus er kvinnehelse og samvær med barnet, samt treningstips.

● Trondheim kommune tar opp bekkenbunnstrening på 4-ukers og 4-måneders grupper, og er nå i en prosess hvor det skal prøves ut at fysioterapeut har helsefremmende informasjon for kvinner i løpet svangerskapet.

● I Birkenes kommune deltar fysioterapeut på 4-måneders gruppe hvor det er primært fokus på barnet, men bekkenbunnen og bevegelse hos mor blir kort nevnt. Frisklivssentralen i kommunen har mor-barn trening over tolv uker med fokus på kvinnehelse, trening og samspil. Treningen ledes av barnefysioterapeut i kommunen.

● I Stange kommune deltar fysioterapeut på 4-måneders gruppe. Her er det mest fokus på barnet, men det hender det også kommer spørsmål om mors helse. De har også gravidtrening i basseng med fysioterapeut, og der snakkes det om alt de gravide er opptatt av.

Flere av fysioterapeutene som svarte trakk også frem at det er ønskelig med mer fokus på kvinnehelse, men at dette er et ressursspørsmål.

Hva ønsker mødrene?

Eline Kvåle Sakshaug og Thea Cecilie Norum skrev bacheloroppgaven som vant NFFs studentpris 2023. Et av deres funn var at flere mødre føler seg glemt etter at barnet er født, og at det er lite fokus på mors helse.

I Norsk Fysioterapeutforbunds innspill til NOU’en “Den store forskjellen” trekkes det blant annet frem at “Det er viktig å sikre tverrfaglig kompetanse på helsestasjonen. Det bør anbefales et lavterskel gruppetilbud for mødre før og etter fødsel sammen med fysioterapeut og jordmor. Fysioterapeuten tilknyttet helsestasjonen kan henvise til fysioterapeuter innen kvinnehelse. For å sikre geografisk likhet, må anbefalingen inn i Nasjonale retningslinjer for helsestasjonen 0-5 år.”

Vi fysioterapeuter som allerede treffer mødrene via vår rolle på helsestasjonen har en gyllen mulighet. Ettersom vi møter de fleste mødrene burde vi kunne nok om kvinnehelse til å kunne gi generell kunnskapsbasert informasjon. Vi må også ha oversikt over hva tilbudet lokalt er, slik at man vet hvem man kan henvise dem videre til om noen har behov for hjelp som krever spesialisert kompetanse.

Kvinnehelse er et fagfelt som har fått mer fokus i det siste, og bra er det. Mødrene ønsker bedre oppfølging, kommunale fysioterapeuter ønsker å gi et bedre tilbud, og NFF jobber for å få anbefalinger inn i nasjonale retningslinjer for helsestasjonen.

Hva tenker du om fysioterapeuten på helsestasjonen sitt ansvar for mødrene og deres helse? Skriv gjerne til oss om du har noen tanker eller erfaringer du har lyst til å dele på redaksjonbuf@fysio.no.

Powered by Labrador CMS